537

Heiki Hanso

Õiglane, töökas, kõrge pilotaažiga

Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa

2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel osutusin valituks Saaremaa volikokku ja nähes, kuidas aruteludel ja otsuste tegemisel osaledes on võimalik arenguid kiirendada, on mul soov Eesti heaolu eest samamoodi seista. Parim viis selleks on otsuste tegemiste aruteludel osaleda. Armastan tegeleda lihtsate asjadega, mis samal ajal on inimestele ja keskkonnale olulised. Mulle on tähtis, et minu lapsed saaksid elada Eestis, kus aasad rohetavad ja puhas vesi sillerdab.

Reigo Kimmel, suvesaarlane:

“Heiki Hanso ei ole poliitik. Samas on Heiki keskkonna alal teinud rohkem ära kui mõni poliitik. Heiki viis Orissaare tamme ja koos sellega Eesti maailmakaardile. Iga kord kui üle Väina tammi sõidan, vaatan Muhu-poolses otsas Tilluniret, mis oleks suhteliselt tillu nire, kui Heiki algatusel poleks seal kopp appi tulnud – 2018 aasta keskkonnategu. Heiki suudab asjad ära teha ja nii saame ükskord sõita üle tammi, kus elektriliinid lähevad vee alt ja mille tammiavadest rõõmustavad nii kohalikud kalad kui kalamehed.”

Ülle Mitt, töökaaslane:

“Heiki Hanso on kogukonna eestvedaja, kes oma energiaga nakatades suudab liikuma panna inimesi ja masinaid. Heikis on töömehe tarkus ja kaks-jalga-maas-mõtteviis võluvalt segunenud vastutuleliku ja sõbraliku loomusega. Heikit valides saad ausa ja oma maad kalliks pidava riigimehe.”

Heikist

Mulle meeldib soliidne poliitika: mõistlik arusaamine, et igal erakonnal on Eestit arendavaid lähtekohti. Maailmavaateline tasakaal leitakse targa aruteluga, ärplemine ja vaidlemine tapab head ideed ja arengu.