544

Garri Raagmaa

Akadeemiline ettevõtlik maamees

Lääne-Virumaa

Eestis suurenevad ikka veel piirkondlikud erinevused, Tallinnasse kuhjub üha enam raha ja inimesi, ehkki seal tossu ja müra sees ei ole kuidagi parem elada. Ja siis raiskavad inimesed aastas sadu tunde aega, et sealt välja kolida või nädalavahetusel suvilas käia. Ja muutuvad üha kurjemaks ja õnnetumaks. Olen üle paarikümne aastat tegelenud regionaalpoliitikaga. Nii teadlase kui ka praktikuna ja ajan seda rada edasi.

Garri mõtteid:

Regionaalpoliitika peamine tulemus on õnnelikud inimesed igal pool. Võti on ettevõtluses ja seal loodud uutes töökohtades. Riik ja omavalitsus ning ettevõtjad saavad olla head partnerid. Ettevõtjaile tuleb investeerimine teha kasulikuks. Mitte labaselt peale makstes. See ei vii kuhugi ja on kahjulik nii riigile kui ettevõtjaile endile. Pigem aga ettevõtjaid ja töötajaid harides ja tingimusi luues. Et firmajuhid valiksid parema strateegia ja looks sellised töökohad, mis oleks töötajaile ahvatlevad ning tooks tubli maksutulu ka riigile ka kogukonnale. Ja et inimesed oskaksid ja tahaksid teha tasuvamat tööd. Aga ka seda, et elukeskkond oleks meeldiv. Ja et rahvas saaks olla oma küla, linna, valla ja maakonna üle uhke!