553

Etti Kagarov

Kaevandusmuuseumi juhatuse liige, olin 13 aastat Kohtla vallavanem

Ida-Virumaa

Alates 1996. aastast olin seitse aastat Kohtla vallavolikogu esimees ja ligi 13 aastat vallavanem. 2014. aastal olin riigikogu liige. Seisan maakonna turismivaldkonna arendamise eest. Kaitsen sotsiaalvaldkonnas nende huve, kes ei saa ise enda eest seista. Toetan põlevkivitööstuses põlevkivi väärindamise kaudu lisandväärtuse loomist. Ida-Virumaalt laekuvad keskkonnatasud peavad toetama maakonna elukeskkonda.

Jaak Allik, kolleeg riigikogust:

“Etti on igal hetkel naerusuine, alati aus ja õiglane. Tundsin temaga kõrvuti riigikogus olles, et ta on valmis Ida-Virumaa eest minema läbi tule ja vee. Ta omandas parlamendisaadiku vilumused ruttu ning on kahju, et teda praegu Toompeal pole, sest Etti Kagarovi mõttemastaap ja pilgu avarus on kindlasti üldriiklikul tasemel.

Isegi poliitiku jaoks on peamine tegu, mitte sõnad. Etti energia ja sihikindlus on kinnistanud Eesti kultuurikaardile Kukruse Polaarmõisa ja sealse suveteatri.”

Arno Rossman, endine kolleeg:

“Tunnen Ettit juba 1996. aastast, kui kutsusin teda Kohtla vallavolikogusse kandideerima ja ta osutus valituks. Sellest ajast oleme meeskonnana rajanud Kohtla vallas veetrasse ja teid, noortekeskuse ja mõisa, rahvamaja ja matkaraja.

Vallavanemana töötades pead sa tegelema nii sotsiaal- kui haridus-, nii majandus- kui keskkonnaküsimustega jne. Vallavanema amet on andnud probleemide tervikpildi vaatlemise ja lahendamise oskuse. Lai valdkondade tundmine on abiks riigikogus tervikpildi saamisel.”

Ettist

Olen põline Ida-Virumaa inimene, õppimas käisin Väimelas, Tartus ja Tallinnas, aga kogu elu olen töötanud maakonnas: maavalitsuses, kunagises tööturuametis, Kohtla vallas.

Mul on magistrikraad sotsiaaltöö valdkonnas ning riigikogus osalesin sotsiaalkomisjoni töös. Praegu olen Toila vallavolikogu ja volikogu majanduskomisjoni liige.

Ma olen meeskonnatöö- ja koostööinimene. Kohtla vallas rajasime Järve külla noortekeskuse, renoveerisime Saka rahvamaja, rajasime Valaste vaateplatvormi ja nüüd matkaraja ning loomulikult renoveerisime Kukruse Polaarmõisa. Olen olnud Kukruse mõisa suveetenduste eestvedaja ja maaletooja.

Tantsin rahvatantsu segarühmas Virvet ja kuulun Kaitseliitu, ajapuuduse tõttu passiivne toetaja.