551

Ants Kutti

Aus ja sihikindel, väärtustan meeskonnatööd ja inimeste kaasamist

Ida-Virumaa

Kandideerin, sest soovin, et Ida-Virumaast saaks koht, kuhu tullakse ja jäädakse, mitte koht, kust lahkutakse. Selleks tuleb:

– soodustada ettevõtlust, mille tulemusel kasvaks tööhõive ja tootlikkus

– keskkonnatasud täies mahus maakonda tagasi suunata, et viia ellu Ida-Virumaa arengukava

– parendada tervishoiu kvaliteeti Narva linnas.

Lisaks toetan uute riigigümnaasiumide ehitust maakonnas.

Antsust

Olen Narva linnavolikogu liige. Kandideerin, sest soovin, et Ida-Virumaast saaks koht, kuhu tullakse ja jäädakse, mitte koht, kust lahkutakse. Eesti pension peab olema vähemalt 50 protsenti riigis kehtivast keskmisest palgast. Noorte väljarände leevendamiseks on oluline ettevõtluse soodustamine. Samuti on oluline emapalga ja lastetoetuste jätkuv suurenemine. Tuleb toetada Ida-Virumaa tööstusparkide arendamist, mis vähendavad tööhõivega seotud probleeme. Keskkonnatasud tuleb täies mahus maakonda tagasi suunata! Toetan meie noortele motiveeriva õpikeskkonna loomist – selleks tuleb maakonnas ehitada uusi riigigümnaasiume. Toetan jätkuvat õpetajate ja lasteaiakasvatajate palkade tõusu. Narva Maarja koguduse liikmena soovin, et Narva Aleksandri kirik saaks lõplikult restaureeritud.