Jarno Laur: kõikjal Eestis peab olema hea elada

Tahan, et inimestel oleks sõltumata elukohast võimalus väärt palka teenida, lapsi koolitada ja ennast arendada. Vallavanemana tegutsen selle nimel, et Tartu valla lastel oleks kahe aasta pärast juures üks uus lasteaiahoone ja kaks koolihoonet ning head võimalused vaba aega veeta.

Et elu ei koonduks vaid pealinna ümbrusse, peab taristusse panustama ka riik. Algatasin 2006. aastal rohket toetust pälvinud allkirjakampaania, et Tallinna–Tartu maantee muudetaks neljarealiseks. Kahjuks kulub praeguse ehitustempoga veel kaks inimpõlve, et tee jõuaks Tartuni.

Tahame kiiret rongiühendust Tartu ja Tallinna vahel, ent lisaks kiirusele peab rongiliiklus suurendama piirkondade võimalusi. Kolmeminutine peatus Tabiveres on sama pikk ja vajalik kui Kitsekülas.

Teeme neljarealise tee ja hea rongiühenduse lihtsalt ära. Enne Helsingi tunnelit ja Rail Balticut. Ja rongid paneme peatuma ka Tabiveres.

Vaata kõiki Jõgeva- ja Tartumaa kandidaate