Jaak Juske: solidaarne ühiskond aitab kõige paremini demokraatiat hoida

Ajaloolasena tean, kui habras võib olla demokraatlik ühiskond. Õpetajana annan seda teadmist edasi õpilastele. Sotsiaaldemokraadina olen veendunud, et just solidaarne ja hooliv ühiskond aitab kõige paremini demokraatiat hoida.

Olen kuuendat aastat ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Eesti vanimas järgemööda haridust andvas koolis, Gustav Adolfi gümnaasiumis. Õpetaja olla on väga äge. Ma ei liialda, kui ütlen, et lähen iga päev rõõmuga tööle. Ma annan edasi oma teadmisi, aga õpin ka ise iga päev. Näen sirgumas meie uut põlvkonda, tõelisi säranoori. Õpetajana on võimalik muuta iga päev maailma natuke paremaks paigaks.

Vaata kõiki Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine kandidaate

Tänavu gümnaasiumi lõpetav lend on sündinud sajandivahetusel. Nad ei mäleta enam Lennart Mere presidendiaega. Nende esimesed mälestused on ajast, kui Eesti ühines Euroopa Liidu ja NATO-ga. Nad on esimesest põlvkonnast, kes sündinud, kasvanud ja koolis käinud vabas demokraatlikus Eesti Vabariigis. Nende jaoks on nõukogude aeg vaid kodus kuuldud lugu või õpikust loetud peatükid. Nad on nautinud demokraatliku ühiskonna vabadust.

Seda olulisem on neile noortele rääkida, kui habras võib olla vaba ühiskond ja kuidas selle hoidmiseks tuleb iga päev vaeva näha. Aga ka seda, et vabadusega kaasneb vastutus. Neil teemadel arutleme koolis päris palju. Meie lähiajalugu, aga paraku ka mõned negatiivsed arengusuunad tänapäeva Eestis annavad selleks piisavalt põhjust.

Riik kui pere

1930. aastate demokraatia kriis Euroopas näitas, kui oluline on rajada nüüdisaegne heaoluriik. Just sotsiaaldemokraadid on eri riikides vedanud selle hooliva solidaarse ühiskonna ülesehitamist. Sotsiaalne turvavõrk aitab meil vabas turumajanduslikus ühiskonnas elada üle raskeid aegu. Sotsiaaldemokraatide jaoks on riik kui suur pere, kus kedagi ei jäeta üksi, kus edukamad aitavad nõrgemaid.

Ja seeläbi on tugevam ka meie demokraatia. On ju paljudki tänase rahuolematuse põhjustest peidus sotsiaalsetes pingetes. Mida sidusam on ühiskond, seda õnnelikumad on selle liikmed. Sotsiaaldemokraadid on valitsuses olles näidanud, et need pole vaid ilusad sõnad. Oleme hüppeliselt tõstnud lastetoetusi ja seega oluliselt vähendanud vaesuses elavate lastega perede arvu. Oleme tõstnud õpetajate, päästjate, kultuuritöötajate ja teiste tublide riigiteenistujate palkasid, sest nende igapäevatööst oleneb paljuski meie ühiskonna edukas toimimine.

Alanud aasta aprillis möödub sada aastat Eesti Asutava Kogu valimistest. Seal absoluutse enamuse saanud vasakpoolsed parteid eesotsas sotsiaaldemokraatidega panid aluse meie demokraatlikule ühiskonnale. Selle hoidmine on praegu meie jaoks ülioluline. Oma õpilasi nähes olen veendunud: vaba Eesti tulevik on kindlates kätes.

Vaata kõiki Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine kandidaate