Inara Luigas: keegi ei tohi maha jääda

Mullõ süämest miildüs tetä seto näpotüüd ja kikkaseenepiirakit. Nii on ja neid asju teen meeleldi siis, kui töökohustused riigikogus neid teha lubavad. Paljude hobide kõrval olen pühendunult teinud tööd riigikogu maaelukomisjonis ja riigieelarve kontrolli erikomisjonis, kirjutab Inara Luigas.

Viimaste aastate valitsemiskultuur just sotsiaaldemokraatide eestvedamisel on suutnud teha palju õpetajate, päästjate, kultuuritöötajate ja teiste eluvaldkondade töötajate elukvaliteedi parandamiseks, suurendanud lasterikaste perede riigitoetusi, parandanud ravimite kättesaadavust, investeerinud infrastruktuuri.

Kuid midagi on jäänud tegemata, keegi on jäänud ikka maha ja ilma ühiselt loodavast heaolust. Riigikogusse valituks osutudes loon erakondadeülese saadikuterühma, kes tegeleb just ühiskonnas mahajääjatega. Korjan üles kõik probleemid, mis on takistuseks puudega inimeste, töötute, vaeste, tõrjutute teel, ja tegelen nendega. Selleks on veel energiat ja selleks on veel jaksu.

Kui me ei loo kõikidele võrdsemaid võimalusi õppida ja ennast teostada, osutub just see probleem Eesti suurimaks arengutakistuseks. Me ei pea enam panustama niivõrd rikkuse ja edukuse kasvule, kuivõrd vähendama ebavõrdsust ja mahajäämust igas eluvaldkonnas. Seda juba homme.

Olen oma elu sättinud Setomaa nulka ja siia ma ka jään. Olen alati jõudnud sinna, kuhu kutsutakse. Olen püüdnud lahendada katkisi olukordi, kui need vajavad parandamist. Olen elanud lihtsat maainimese elu ja püüan ka edaspidi oma tegevusega aidata kaasa Eesti paremaks muutmisele. Teiega koos.

Vaata kõiki Võru-, Valga- ja Põlvamaa kandidaate