Gea Kangilaski: „Tähtsaim on, et Eesti jätkaks hooliva ja avatud riigina.“

gea kangilaski

40-aastane Gea Kangilaski on kõrgema majandusharidusega, Eesti Seksuaaltervise Liidu projektijuht, keskkonnaaktivist, 8-aastase tütre ema.

Mis valmistab elus kõige rohkem rõõmu?

Lähedaste inimeste, pere ja sõpradega veedetud hetked on need, mis ellu rõõmu toovad ja aitavad ka raskel ajal toime tulla. See on minu turvavõrgustik, kust energiat ammutan.

Vaata kõiki Tartu linna kandidaate

Mille pärast süda valutab?

Rahvusvaheliselt näeme üha enam katseid seniseid liitlasi geopoliitiliselt lõhestada. Levivad populistlikud, väärinfol põhinevad lubadused häälte nimel. Üha ebakindlamaks muutuvas maailmas käituvad ka Eesti poliitikud tihti omakasust ajendatuna. Sellele tuleb meil otsustavalt vastu seista. Viha ja sallimatuse õhutamine ühiskonnas, üleskutsed isolatsionismile ja seniste pikaajaliste väärtuste õõnestamine viivad vähikäigule. Selle kõige varjus jäävad meil lahendamata maailma ees seisvad päriselt tõsised probleemid, nagu kliimamuutusega kohanemine, äärmusluse kasvule vastuseismine ning haridusliku ja varalise ebavõrdsuse vähendamine.

Mis on teie arvates kõige tähtsam küsimus Eesti poliitikas?

Tähtsaim on, et Eesti jätkaks hooliva ja avatud riigina, kus teaduspõhiseid argumente avalikust debatist välja ei lülitata ja kus meil jätkub julgust ning tahet kaitsta ja edendada inimõigusi, tagades võrdsed õigused ning väärikas toimetulek kõigile. Samal ajal peab Eesti suutma anda oma panuse kliimamuutuse kui inimkonna ees seisva suurima ohu leevendamiseks. Saame seda teha ainult koos teiste riikidega, seistes võrdsena koos nendega, kes jagavad meiega samu väärtusi.

Mis on Eesti riigi kõige suurem saavutus viimasel ajal?

Eesti suurimad saavutused on need, mis teevad Eesti suuremaks: „Teeme ära!“ ülemaailmse talgupäeva eestvedamise ja algatamise üle võime tõeliselt uhkust tunda. Riik on langetanud ka hulga olulisi otsuseid, mis on viimase nelja aasta jooksul vähendanud laste vaesust rohkem kui kolm korda. Eeskätt saab saavutustena välja tuua lastetoetuste tõstmise ja elatisabifondi loomise. Laste heaolu kasvu panustamisega loome kogu riigile paremat tulevikku.

Mis on teie isiklik suurim saavutus viimasel ajal?

Suurim saavutus on ehk see, et olen suutnud ühendada oma elus kire ja töö – kõike, mida teen, saan teha armastuse ja pühendumisega, pidamata arvestust selle üle, kus täpselt algab töö ja kus isiklik elu.

Kui osutute valituks, siis milline on teie esimene algatus?

Üks esimesi algatusi oleks seksuaalvägivalla mõiste täpsem sõnastamine seadustes. Peame jõudma selleni, et mõistaksime üheselt: seksuaalvahekord eeldab teiselt poolelt aktiivset nõusolekut. Nii astuksime ka päriselt riikide sekka, kus naiste ja alaealiste seksuaalõigused on hästi kaitstud.

Mis valdkonnaga soovite end rohkem siduda?

Kavatsen siduda end inimõiguste edendamise ja kliimapoliitikaga. Mulle on tähtis ka toetada haridust ja kultuuri. Kaudselt on just need valdkonnad tarvilikud maailma ja ühiskonna paremaks mõtestamiseks, tee suurema solidaarsuse, teadlikumate ja teaduspõhiste valikute poole.

Mida soovite kodukoha inimestele?

Soovin, et rahvusvahelistuvas teaduslinnas Tartus jaguks ka tulevikus kogukonnatunnet, et oskaksime hoida oma rohelist linnakeskkonda ja sõbralikult teretada siia saabuvaid inimesi, toetada häid algatusi kultuuris, hariduses ja ettevõtluses.

Vaata kõiki Tartu linna kandidaate