Barbi Pilvre: Eesti kui väikeriigi kestmine sõltub ennekõike rahvusvahelisest koostööst

Sotsiaaldemokraat Barbi Pilvre kinnitusel aitab Eesti igakülgne osalemine rahvusvahelises koostöös kõige paremini tagada meie riigi julgeolekut ajal, mil maailm on muutuste keerises ja välispoliitikast on kadunud ennustatavus.

„Väikeriigina ja oma ajaloolisele kogemusele tuginedes teame ülimalt hästi, et meie julgeolek ja riigina kestmine on sõltuv rahvusvahelistest kokkulepetest. Neist kokkulepetest kinnipidamine on ka eelduseks, mis tagavad rahuliku arengu ja koostöö ka ajal, kui paljudes maades on tõstnud pead isolatsionism ja antidemokraatlikud protsessid,“ ütles Pilvre täna riigikogus peetud välispoliitika arutelul.

Pilvre sõnul on Eesti oma välispoliitilist haaret laiendanud, sealhulgas nii idapartnerluse kui ka humanitaarabi ja arengukoostöö raames Aafrika riikidega. „Koostöö ja panustamine on meie julgeoleku alus. Tänu arengukoostööle 1990ndatel aastatel tõusis Eesti riik taas jalgele ja edenes kiiresti läänestumise teel. Seda ei maksa unustada, kui kõlavad hääled, mis seavad kahtluse alla arengukoostöö rahastamise riigieelarvest,“ märkis Pilvre.

Oma ettekandes tõi Pilvre välja, et välispoliitilise tegevuse siseriiklik kommunikatsioon on Eestis aeg-ajalt tagaplaanile jäänud. „ÜRO rändepakti ümber toimunud mullistused tõid hästi esile, kui oluline on oma tegevuse seletamine ja veelkordne üleseletamine,“ rääkis Pilvre. „On oluline, et iga inimeseni jõuaks teadmine, et Eesti ei ole suurriik, mis saaks üksi hakkama. Eesti on olnud Euroopa Liidus abisaaja ja nüüd ka maksja. Nii nagu aidati meid ja aidatakse edasi, aitab Eesti teisi ja suurendab sellega ka oma nähtavust, mõjukust ja julgeolekut.“ Ühtlasi hoiatas ta selle eest, kui odava sisepoliitilise populaarsuse nimel pannakse kahtluse alla sellised Euroopa Liidu alusväärtused, nagu solidaarsus ja üksmeel. „See on kahjulik, sest nii saetakse sedasama oksa, millel ise istutakse,“ lausus Pilvre.

Sotsiaaldemokraadid on Pilvre sõnul alati seisnud vabaduste ja liberaalse demokraatia eest ning peavad oluliseks Eesti nähtavuse suurendamist ning rahvusvahelist koostööd julgeoleku ja majanduse ning keskkonna vallas.