Anti Allas: Kagu-Eestil on tulevikku!

Olen hingelt maapoiss, kes ei karda tööd. Juba kooli kõrvalt tegin täismehe eest talutöid. Kooli sõitsin traktori ja küttepuude koormaga, et nii pisut taskuraha teenida. Olen lapspõlvest saati pidanud oma kodukanti maailma parimaks paigaks, seetõttu pöördusin pärast ülikooli lõpetamist kohe Võrumaale tagasi, kirjutab Võru linnapea Anti Allas.

Maavalitsuses maakonna arengutööd juhtides panin aluse hajaasustuse programmile, mis nüüd on edukaim regionaalprogramm – sellest on kasu saanud tuhanded maapered kogu Eestis. Olen iseseisvuse taastanud Eestis kõige kauem ametis olnud Võru linnapea.

Kandideerin, sest usun, et riigikogus töötades suudan saavutada seda sama, milleni olen jõudnud Võru linnas: ka poliitikust võidakse lugu pidada.

Minu peateema riigikogus oleks tegeliku regionaalpoliitika sisuline elluäratamine ehk kaugete kantide asja ajamine südamega.

Usun kindlalt, et Kagu-Eestil on tulevikku! Töötan selle tuleviku nimel pühendunult!

Vaata kõiki Võru-, Valga- ja Põlvamaa kandidaate

Viis regionaalpoliitilist sammu

  • Hajaasustuse programmi mahu suurendamine (toetus vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning erateede ehituseks ja remondiks).
  • Kruusateed mustkatte alla.
  • Riigi töökohad tagasi regioonidesse ja vabad riigimaad kasutusse.
  • Maakonnakeskuste õiglane rahastamine, et tagada kvaliteetsete teenuste säilimine piirkonnas.
  • Toetame ettevõtjaid töökohtade loomisel.

„Väärt mees, kes oskab pealinnas kindlasti seista nii Võru, Kagu-Eesti kui ka kogu Eesti eest. Viieaastase koostöö põhjal julgen soojalt soovitada! Anti on nõudlik nii enda kui ka kaastöötajate vastu. Seatud eesmärkide nimel võitleb ta alati kirglikult ja lõpuni, sealjuures võtab alati arvesse selgeid ja põhjendatud argumente.“

Võru linnapea Sixten Sild Antist

Sotsid tegid võimatu võimalikuks

Kui 2013. aastal kandideerisin kohalikel valimistel, siis oli meie üks põhisoove lasteaiaõpetajate palga jõuline tõstmine. Lasteaiaõpetajate palgad olid tollal Võru linnas vaid 600 euro ringis. Tänu sotsiaaldemokraatide valitsuses olekule ja omavalitsustele palga tõstmiseks eraldatud riigitoetusele suudame nüüd maksta lasteaiaõpetajale vähemalt 90% kooliõpetaja palgast ehk 1125 eurot ning magistrikraadiga lasteaiaõpetajale kooliõpetajaga sama palka ehk 1250 eurot. Tollal võimatuna tundunu on saanud võimalikuks. See on olnud õige otsus!

Õpetajaameti väärtustamine on ainuõige tee!

Sotsiaaldemokraadid on kompromissitult võidelnud õpetajate palga tõstmise eest. Omavalitsusjuhina näen selgelt, et vastasel juhul ei oleks meil 10–15 aasta pärast kedagi laste ette saata. Samuti soovime ju, et meie kõige kallima vara – lastega – tegeleksid parimatest parimad. Sestap anname ka käesolevatel valimistel selge lubaduse, et õpetajate palgatõus peab edaspidi jätkuma samas tempos. Loodan, et meie poliitika toob noored taas õpetajaametit õppima.

Vaata kõiki Võru-, Valga- ja Põlvamaa kandidaate